Hebrew

בלוג פוסטים להשראה ועדכונים בשפה העברית עבור קהל המשתמשים של תוכי בישראל

בניית תוכנית הדרכות שנתית בעידן הקורונה

תוכנית הדרכות שנתית יכולה להיות פיל ורוד ומאיים שנשאר לעמוד בחדר. או... שאפשר ללמוד לבנות אותה ביעילות ובקלות. סוף השנה מתקרב וזה הזמן להתחיל בבניית תקציבים ותוכניות עבודה

Read Story